Moduł Compact P - Wentylacja

Tryb pracy LATO

Jak uzyskać optymalne nastawy dla wentylacji i ogrzewania Compact P  dla lata?

1. Nastawy dla lata dla jednostki Compact P AIR9.  

a) W menu OGRZEWANIE aktywować funkcję:

     "Grzanie i chłodzenie jednocześnie"

b) W menu WENTYLACJA ->
     NASTAWY CHŁODZENIA POMPĄ CIEPŁA aktywować funkcję:
    "Priorytet chłodzenia nad ciepłą wodą" lub
    " Podgrzewanie c.w.u. przy chłodzeniu
    Nazwa funkcji w zależności od wersji oprogramowania.
Funkcja ta aktywuje oddawanie ciepła do zbiornika c.w.u. podczas chłodzenia. 

c) W menu WENTYLACJA ->
     NASTAWY CHŁODZENIA POMPĄ CIEPŁA należy sprawdzić:
    "Nastawy temp. dla chłodzenia"
    od oprogramowania 1.03.11.26 wprowadzono osobna nastawę temperatury dla chłodzenia. Automatycznie jest ona przestawiana na temperaturę o 3 stopnie wyższą od temperatury ustawionej dla wentylacji na głównym ekranieTryb pracy ZIMA


Jak uzyskać optymalne nastawy dla wentylacji i ogrzewania Compact P dla zimy?1) W menu WENTYLACJA ->
     NASTAWY CHŁODZENIA POMPĄ CIEPŁA wyłączyć funkcję:
    "Priorytet chłodzenia nad ciepłą wodą" lub

    " Podgrzewanie c.w.u. przy chłodzeniu
    Nazwa funkcji w zależności od wersji oprogramowania.

2)  W menu WENTYLACJA aktywować funkcję:

     "Wentylacja przy niskich temperaturach zewnętrznych" ->

      włączyć funkcje -> "Niski poziom wentylacji"

Moduł AIR 9 - Centralne ogrzewanie

Tryb pracy LATO,


Jak wyłączyć ogrzewanie podłogowe modułu Air 9 w lecie? 


1. Cztery kroki do zmiany ustawień:

a) USTAWIENIA ->
b) CENTRALNE OGRZEWANIE ->
c) TRYB CZUWANIA ->
d) CENTRALNE OGRZEWANIE WŁĄCZ/WYŁĄCZ.

Uwaga. W urządzeniach w wersji SOLAR czyli z dodatkową wężownicą w zbiorniku c.w.u. i zaworem trójdrożnym, wyłączenie jednostki AIR 9 dla celów ogrzewania nie ma wpływu na wstępny podgrzew wody w zbiorniku c.w.u. Moduł zewnętrzny AIR9 będzie podgrzewał c.w.u. w zalezżności od potrzeb. 

Tryb pracy ZIMA

Jak uzyskać optymalne nastawy jednostki Compact P Air 9 dla zimy dla instalacji z zaworami termostatycznymi na listwach rozdzielacza i sterownikami pokojowymi z czujnikami temperatury?

1. Nastawy dla zimy dla jednostki Compact P AIR9.  

W przypadku instalacji ze sterownikami pokojowymi sterującymi otwarciem i zamknięciem się pętli ogrzewania podłogowego w danej strefie, zaleca się nastawę punktu pracy pomiędzy 28-35 stopni (nastawa na piktogramie "drabinka podłogówki").  Można także skorzystać z krzywej grzania automatycznie zmieniająca temperature w zależności od temperatury zewnętrznej.


UWAGA. Temperatura główna dla wentylacji powinna być niższa o 1 stopień od średniej temperatur jaką chcemy uzyskać w budynku np. 21-22 stopnie (nastawa główna na "domku").


W zimie zaleca się wyłączenie w ustawieniach wentylacji priorytetu chłodzenia nad produkcją cieplej wody. Należy także załączyć funkcję -> niskiej wentylacji przy temperaturach poniżej zera. Patrz -> Skrócona instrukcja obsługi Compact P Air 9


2. Zabezpieczenie jednostki AIR9

(dotyczy układów nie napełnionych glikolem)


Bezwzględnie, w temperaturach poniżej zera, należy załączyć grzałkę elektryczną bufora na poziomie 25 stopni w celu zabezpieczenia przeciw-zamrożeniowego jednostki zewnętrznej. Brak załączenia grzałki powoduje utratę gwarancji

Cztery kroki do zmiany ustawienia
1) USTAWIENIA ->
2) CENTRALNE OGRZEWANIE ->
3) USTAWIENIA ZBIORNIKA BUFOROWEGO ->
4) AKTYWACJA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ.
Serwis urządzeń:

serwis@nilan-polska.pl

tel.: 786 088 326

Bezpośredni formularz kontaktowy do Serwisu Nilan: